Iedere werkelijkheid is uit fantasie geboren,

Dintelhaven Exploitatie BV heeft tot 2016 gewerkt als een participatiemaatschappij, opgericht door en eigendom van Kees Post en een tweetal informal investors.

In 2017 heeft Dintelhaven Exploitatie BV het initiatief genomen een nieuwe participatiemaatschappij op te richten onder de naam: Dintelhaven Participaties I BV. Dintelhaven Participaties I staat open voor particuliere investeerders die minimaal € 250.000 willen investeren.

Dintelhaven Participaties I BV (verder: Dintelhaven) is een investeringsfonds dat met risicodragend kapitaal investeert in traditionele MKB-bedrijven in de maakindustrie en handel in de regio Zuid West Nederland.
Bij deze bedrijven investeert Dintelhaven in situaties waarbij er sprake is van een vraagstuk ten aanzien van opvolging of van groei, maar ook in gevallen waarbij banken moeizaam financiering verstrekken.

Starters komen niet in aanmerking, maar scale-up’s (er moet wel reeds omzet worden gemaakt) wel. De bedrijven waarin Dintelhaven investeert moeten een goed perspectief bieden voor een aanzienlijke waardegroei.

Dintelhaven is onafhankelijk en zoekt zelfstandig bedrijven en investeringsmogelijkheden die binnen haar profiel passen. Het fondsmanagement van Dintelhaven is in handen van Kees Post.

Bij onze manier van werken hanteren we de Rotterdamse methode. Ieder kan zich daar iets bij voorstellen. Door deze manier van werken zijn de Rotterdamse havens de grootste van de wereld geworden. Binnen het Rotterdamse havengebied bevindt zich ook “de Dintelhaven”. We participeren in bedrijven. Dit klinkt echter nogal afstandelijk en is voor vele ook een afstandelijk beroep. Hierin onderscheidt Dintelhaven zich van andere participatiemaatschappijen.

Wij zijn ondernemers, het vermogen is bijeengebracht door (oud-) ondernemers en we willen zaken doen met ondernemers. We willen weten wat er speelt, de ins en outs, de kansen, de mogelijkheden. We willen mee fantaseren over de toekomst van het bedrijf.
Dintelhaven participeert in bedrijven
    
Dintelhaven is geen belegger. We investeren in bedrijven waar iets mee aan de hand is.
Het bedrijf moet zich bevinden op een kruispunt in haar bestaan. Verschillende situaties zijn daarbij mogelijk: buy-in, buy-out, fusie, afsplitsing, reorganisatie etc. Als we maar kunnen fantaseren en daarna onze fantasie in werkelijkheid  kunnen omzetten.Bent u bereid over uw onderneming uw fantasieën met ons te delen, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met:


Kees Post
06-54908264